1

Έγκριση της αρ.19/2023 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Έγκριση κοπής δένδρων στα Κοιμητήρια Νέας Κρώμνης»