Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 4/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print