1

Έγκριση της αρ.58/2023 απόφασης Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας με θέμα: «Τρίτη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. οικονομικού έτους 2023»