Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 8/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων δημοπράτησης της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Παρασκευή, 9 Απρίλιος 2021
image_print