Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αρ. 9/2021 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021
image_print