1

Έγκριση της αριθ.4/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Κουδουνίων περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Μ.Σ. ΑΣΤΗΡ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ