Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την «Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2021»

Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2021
image_print