Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 102/2020 του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020
image_print