Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 129/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
image_print