Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 129/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
image_print