1

Έγκριση της αριθμ. 129/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία Ελευθερίας