Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 135/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. σχετικά με την « Αποδοχή ποσού, για την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, από τον Δήμο Δράμας στη ΔΕΚΠΟΤΑ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως 2/3/2020», 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print