Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 14/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας για τα έτη 2023-2024

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print