Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 143/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΠΟΤΑ σχετικά με την «7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020»

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
image_print