Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 148/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την «Έγκριση τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-Τ.Α. Δήμου Δράμας.»

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
image_print