Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 15/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας «Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων κήπων και πάρκων» για τα έτη 2023-2024

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022
image_print