Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 152/2020 του ΔΣ της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά με την 8η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print