Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της αριθμ. 16/2022 μελέτης και του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της εργασίας ”Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ” για το έτος 2023

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print