Έγκριση της αριθμ. 28/2020 απόφασης του Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018»

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
image_print