Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 41/2017 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print