Οικονομική Επιτροπή

«Έγκριση της αριθμ. 46/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.-Τ.Α. σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.25/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ », σχετικά με την Μεταφορά του ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής του Προγράμματος ΚΔΑΠ μεΑ – ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας ‘Το Χαμόγελό μας’ στον Δήμο Δράμας και λόγω της επικείμενης Λύσης της ΔΕΚΠΟΤΑ Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print