1

Έγκριση της αριθμ. 53/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ – ΑμεΑ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας