Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 55/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο ΚΔΑΠ – ΑμεΑ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print