1

Έγκριση της αριθμ. 55/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας σχετικά με την «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο ΚΔΑΠ – ΑμεΑ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας