Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της αριθμ. 79/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 71/2019 απόφασης αυτού, περί ένταξης του έργου « Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (ΟΤ822) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» του Υπουργείου Εσωτερικών

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
image_print