Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας « Καθαρισμός χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων για λόγους αντιπυρικής προστασίας με χρήση μηχανήματος τύπου προωθητήρα γαιών» σε τρίτο, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.067,77 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και 26.124,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) .

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print