Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της εκπόνησης εργασίας στον πνευματικώς υποστηριζόμενο θόλο στο ΑΠΚ «Κραχτίδη» (ΦΟΥΣΚΩΤΟ) επαύξησης ισχύος από 25 Kva σε 55 Kva της παροχής με αριθμό 24080467-03 στη Δ/νση Τέρμα Φιλίππου

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019
image_print