1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΔΔ, με την οποία εγκρίθηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011