Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κασσάνδρου 11, ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print