Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων έναντι της οδού Μακεδονομάχων 47, ιδιοκτησίας του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print