Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στα Α΄ Κοιμητήρια Δράμας»

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print