Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ.23/2021 Απόφασης – Γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ περί «Επιλογής σημείων για την τοποθέτηση των οκτώ (8) υπόγειων συστημάτων κάδων απορριμμάτων στο πλαίσιο της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Δράμας και της εταιρείας ΄΄HELESI΄΄ (΄΄Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων -Συστήματα Υπόγειων Κάδων΄΄)»

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021
image_print