Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δορυλαίου του Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 1 Μάρτιος 2021
image_print