Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τις «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας»

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print