Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 45/2011 απόφασης της επιτροπής ποιότητας ζωής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ Δ. Δράμας και της ανώνυμης εταιρείας « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print