Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2011 ΑΔΣ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print