Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου (Λαζάρου Χαραλαμπίδη) Κ. Αγρού, με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2010