Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Πολιτιστικού – Αθλητικού Κέντρου (Λαζάρου Χαραλαμπίδη) Κ. Αγρού, με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011
image_print