Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 77/2011 απόφασης της ΔΕΥΑ Δράμας, σχετικά με τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print