Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο της Επιχείρησης

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011
image_print