1

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την «Έγκριση κοπής δένδρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Επιδαύρου 2, του Δήμου Δράμας»