Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ΄αριθμ.18/2020 απόφασης-Γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ με θέμα: Μετατόπιση περιπτέρου

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print