Έγκριση της υπ΄αριθμ.18/2020 απόφασης-Γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ με θέμα: Μετατόπιση περιπτέρου