1

Έγκριση της υπ΄αριθμ.7/2020 γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου σχετικά με τη διάθεση χρήσης Δημοτικού ακινήτου