Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2021 απόφασης της ΔΕΠ περί « Εξέτασης πρότασης της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
image_print