Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. με θέμα «Αίτηση για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία»

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023
image_print