1

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας σχετικά με την «Αποδοχή δωρεών προς το 14ο Δημ. Σχολείο Δράμας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022»