Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2022 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δράμας περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ΑΡΤΕΜΙΣ Δράμας