1

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2022 γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δράμας περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ.Τ ΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ Δράμας ΖΕΝ