Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της με αρ.13/2023 γνωμοδότησης της Κοινότητας Χωριστής περί διάθεσης χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Σ. ‘ΟΡΦΕΑ’ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Τρίτη, 22 Αυγούστου 2023
image_print